Hinnad

ERAISIKULE

Konsultatsiooni ja nõustamise teenus

Konsultatsioon ja nõustamine, esmakordne 5 € / tund
Konsultatsioon ja nõustamine, korduv 3 € / tund
Üks järgnev konsultatsioon ja nõustamine e-kirja teel tasuta

 
Dokumentide koostamine ja vormistus

Lepingu või muu kirjaliku dokumendi koostamine ja vormistus 6 € / dokument

 

ETTEVÕTJALE
 
Konsultatsiooni ja nõustamise teenus

Konsultatsioon ja nõustamine, esmakordne 15 € / tund
Konsultatsioon ja nõustamine, korduv 12 € / tund

 
Dokumentide koostamine ja vormistus 

Raamatupidamise sisseseadmine (sise-eeskirja, kontoplaani jm dokumentide koostamine ja vormistus) 60 €
Majandusaruande (bilanss, kasumiaruanne) koostamine ja vormistamine esitatud andmete põhjal 20 € / aruanne
Raamatupidamise korrastamine, dokumentide süstematiseerimine 16 € / tund
Maksude arvestus ja deklaratsiooni täitmine (koos lisadega) 10 € / deklaratsioon
Töötasude ja haigushüvitiste arvestus 6,40 € / töötaja
Lepingu, müügiarve, akti, protokolli, käskkirja, ärikirja või muu kirjaliku dokumendi koostamine ja vormistus 3,20 € / leht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Raamatupidamise täisteenus
 
Täisteenus sisaldab endas kõiki vajalikke raamatupidamistoiminguid ning vastavate dokumentide koostamist ja vormistamist. Teenuse hind alustavale ettevõtjale kooskõlastatakse peale kliendi tegevusalaga tutvumist. Teenuse hind tegutsevale ettevõtjale sõltub ettevõtte tegevusalast, müügikäibest, algdokumentide hulgast ning töövõtjate arvust. Täisteenuse hinna arvutamise aluseks on tunnitasu alates 16 €, töömahu selgumisel ning lepingu sõlmimisel võimalus kokku leppida kindlas kuutasus.