Eraisikule

Head sõbrad-tuttavad on aeg-ajalt ikka minu poole pöördunud palvega üle vaadata nende töölepingud või kui esimene palgapäev käes, siis küsimusega, et miks ma nii vähe raha saan, kui töölepingus on kirjas palju suurem number.
Kindlasti on ka sinul tekkinud aeg-ajalt mõte, et tahaks ikka täpsemalt teada, mida töölepingusse kirjapandu tähendab. Ja paha ei teeks ka osata üle kontrollida, kas tööandja ikka minu palka õigesti arvestab ja kõik maksud tasub, et mul maksuametis ega haigekassas endal probleeme ei tekiks.

Õnneks on Eestis tööjõumaksude arvestamise metoodika väga lihtne ning igaühele, kes liita-lahutada ja korrutada oskab, jõukohane. Vaja on vaid jälgida protsenti, mida arvestuse aluseks võtta. Seda seaduseandja ikka vahel muudab.

Lisaks töölepingus kirjapandule ning palgale on sul kindlasti veel hulk küsimusi, millele tahaks vastust saada:

Jne …
Jne …

Paraku pöördutakse spetsialisti poole nõu ja abi saamiseks enamasti ikka liiga hilja – tööleping on kahepoolselt allkirjastatud ning tagantjärele tarkusest enam suurt abi ei ole. Veel üks probleem, mida tagantjärele tarkus väga ei aita, on lõpparve. Enamasti arvab inimene, et lõpparve on ainult saadaolev palk ja ei tea, et lõpparvesse tuleb tööandjal rahasse arvestada ka kõik väljavõtmata puhkusepäevad. Kui aga lõpparve on üle kantud / vastu võetud, siis on ka töösuhe lõppenud. Seadus annab siin muidugi võimaluse teatud aja jooksul tagantjärele tööandjalt saamata jäänud tasusid sisse nõuda, paraku näitab elu, et tööandja, kes juba lõpparve tasumisel on töötajat petnud, vabatahtlikult raha juurdemaksmisega ei lepi.

KL Teenused OÜ tahab sulle siinkohal varakult appi tulla – kui sa ei taha, et sinuga juhtuks nii, nagu eelpool just kirjaldatud sai, tule NÕUSTAMISELE! Arutame koos tööandja ja töötaja vahelistes suhetes tekkida võivaid probleeme ja arvutame palka ning puhkusepäevi. Hea oleks enne allkirjastamist tööleping koos üle vaadata, et samas olulisemad punktid ka töölepinguseadusest endale selgeks teha.