Dokumendihaldus ja bürootöö

Tänapäeval käib äriühingutevaheline suhtlus enamasti ikka e-posti teel ning tavaposti ärikirjade saatmiseks palju enam ei kasutata. Mis on kiiruse ja mugavuse mõttes ka täiesti arusaadav. Sel moel saadetavates kirjades õigekeelele ja kirja vormilisele küljele paraku enam erilist tähelepanu ei pöörata. Peaasi, et sisu saaks kiirelt edasi antud.

Ometi tuleb aeg-ajalt ette, et on vaja korrektselt vormistatud kirja, mis on mõeldud saatmiseks mõnda riigiasutusse või pidada ametlikku kirjavahetust näiteks kohtuasjas. Ja siis on vajalik juba märksa põhjalikum ja läbimõeldum ärikiri koostada. Sisu on loomulikult ka siin esmatähtis, aga antud olukorras tuleb kindlasti suuremat rõhku panna nii õigekirjale kui ka kirja loogilisele ülesehitusele. Näiteks vastata konkreetsetele küsimustele, põhjendada oma seisukohti, esitada vastuväiteid jne.

KL Teenused OÜ koostab etteantud teemal õigekeelsusreeglitele ja kirja koostamise heale tavale vastavaid ärikirju või korrigeerib ning toimetab valmiskirjutatud teksti. Samuti tõlgib ja koostab ärikirju inglise keeles.

Ärikirjadele lisaks on äritegevuse käigus ettevõtjal vaja sõlmida ka mitmesuguseid lepinguid ja kokkuleppeid. Varemmainitud töö-, töövõtu- ja käsunduslepingute ning teenuste või toodete ostu-müügilepingute kõrval on suur hulk leppeid, mida on mõistlik osapoolte vahel kindlasti kirjalikult sõlmida:

- laenuleping;
- materiaalse vastutuse leping;
- rendileping;
- juhatuse liikme leping;
- konfidentsiaalsusleping;
- vara kasutamise leping …. jne

Lepingud jäävad pahatihti osapoolte vahel sõlmimata sel lihtsal põhjusel, et avalikult saadaolevad lepingu näidised on liiga pikad ja põhjalikud ning siis kas ei osata või ei vaevuta pikast tekstist ebaolulist välja jätma ning lepingut endale sobivaks kohandama.
Lepingud aga ei pea olema mitmeleheküljelised keerulises juriidilises sõnastuses dokumendid. Igapäevaseks äritegevuseks piisab enamasti 1-2 lehekülje pikkusest tekstist, kus on kirjas osapooled, nende kontaktid ning vastastikused õigused ja kohustused.

KL Teenused OÜ pakub abi ja vajadusel koostab lepingu näidise põhjal konkreetselt sinu ettevõtte vajadustest ning tehingu andmetest lähtuva lepingu.

 

Loe veel:
Raamatupidamine
Töösuhted