Töösuhted
Prindi
 
     
 

 

Alguses osutad teenust või toodad kaupa enamasti üksinda. Mõne aja pärast selgub aga, et üksi enam ei jõua ja vaja oleks palgata töötajaid. Õnneks annavad praegu kehtivad töösuhteid reguleerivad õigusaktid võimaluse töötajaid paindlikult palgata. Aga enne, kui töötaja töölepinguga siduda, võiks mõelda, kui kauaks talle esialgu tööd pakkuda oleks ning otsustada ehk hoopis töövõtu- või käsunduslepingu kasuks.


Kui sul aga juba on töötajad, siis lisaks töö-, töövõtu- või käsunduslepingu sõlmimisele on vajalik sisse seada, korrektselt vormistada ja korras hoida muuhulgas:
  • palgalehed;
  • tööjõu maksuarvestus;
  • puhkuste graafik ning kasutamata puhkuse arvestuse tabel töölepingu alusel töötavate töötajate kohta,

aga ka

  • töölähetuste, haigushüvitiste ja muude töötajatele tehtavate maksete ja hüvitiste dokumentatsioon.
KL Teenused OÜ tuleb ka siinkohal appi – võta oma paberid ja tule NÕUSTAMISELE! Teeme koos selgeks töösuhete A ja B ning koostame koos vajalikud lepingud ja tabelid.
 
 
Loe veel:

 

 

  www.web2.ee