Abistame mikroettevõtjaid raamatupidamises
Nõustame eraisikuid töösuhetes

Abistame mikroettevõtjaid raamatupidamises
Nõustame eraisikuid töösuhetes

Raamatupidamine ja nõustamine

KL Teenused OÜ on 2011.aastal asutatud ettevõte, mille loomise ajendiks oli oma teadmisi ja pikaajalist töökogemust raamatupidaja ja büroojuhina ära kasutada ning tulla raamatupidamist ja dokumendihaldust puudutavates küsimustes appi just mikroettevõtjatele. Mikroettevõtte puhul on enamasti tegemist ühe-mehe-firmaga, kellel rahateenimise kõrvalt paraku paberitöö jaoks napib nii aega kui teadmisi. Kuid ükski firma, olgu ta või ainult iseenda oma, ei saa toimida ilma raamatupidamiseta ja korrektselt vormistatud dokumentideta.

Siinkohal loetelu dokumentidest, mida näiteks alustav ettevõtte peab koheselt sisse seadma:

 • Koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis peab muuhulgas sisaldama:
  • kontoplaani;
  • majandustehingute dokumenteerimise ja kirjendamise aluseid;
  • algdokumentide liikumise ja säilitamise korda;
  • tulude ja kulude kajastamist;
  • varade ja kohustuste inventeerimise aluseid;
  • vara kasutamise korda (nt sõiduauto, mobiiltelefon jms);
  • aruannete koostamise korda … jne.
 • Kinnitama müügiarvete, lepingute ja muude dokumentide vormid ja nende esitamise korra.

Lisaks igapäevasele raamatupidamisele tuleb vähemalt üks kord aastas oma majandustegevus kokku võtta Äriregistrile esitatavaks majandusaasta aruandeks. Kui aga ettevõte soovib pangast laenu või liisingut saada, peab ta arvestama ka sellega, et bilanssi ja kasumiaruannet võib finantsasutus küsida jooksvalt ka näiteks iga kvartali kohta.

Teenused ettevõtjale

Kui oled valmis raamatupidamist ise tegema

Kui sa oled valmis raamatupidamist ise tegema, siis tee seda kohe nullist alates õigesti ja tule nõustamisele! Teeme koos selgeks ettevõtte toimimiseks elementaarse ja raamatupidamiseks olulise. Paneme koos kokku algmaterjalid nii, et edaspidi oleks sul lihtne iseseisvalt jätkata.

Kui ettevõte juba töötab, aga paberimajandus on korrast ära

Juba tegutsevale ettevõttele, kellel on olemas nii käive kui kliendid, kuid dokumendid kogunevad endiselt „sahtlisse”, pakume raamatupidamise ja algdokumentide korrastamise teenust. Teenust pakume töömahupõhiselt ehk hind selgub kogunenud „dokumendikuhja” suuruse alusel – minimaalne tasu on 95 € korra eest.

Kui soovid teenust sisse osta

Kui selgub, et sul pole aga aega ega tahtmist raamatupidamist ise teha, siis pakume sulle täisteenust algdokumendist kuni majandusaasta aruandeni. Raamatupidamise täisteenus sisaldab endas kõiki raamatupidamistoiminguid ning vajalike dokumentide koostamist ja vormistamist. Teenuse hind sõltub nii ettevõtte tegevusalast, müügikäibest kui ka tegevusega seotud algdokumentide hulgast. Täisteenuse hinna arvutamise aluseks on tunnitasu 36 €, töömahu selgumisel ning lepingu sõlmimisel on võimalus kokku leppida ka kindlas kuutasus.

Teenused eraisikule

Kindlasti on nii mõnelegi meist pähe tulnud mõte, et tahaks ikka täpselt teada, mida töölepingusse kirjapandu konkreetselt minu jaoks tähendab ning samas osata ka kontrollida, kas tööandja ikka palka ja muid tasusid õigesti arvestab ja kõik vajalikud maksud ära maksab, et mul Maksuametis ja Tervisekassas ebameeldivaid üllatusi ei tuleks. Elu näitab, et töösuhete ja palgaga seotud küsimusi on inimestel palju:

 • tulumaksu arvestamise süsteem on minu jaoks nii keeruline! Kui räägitakse brutopalgast, siis kuipalju ma raha ikkagi palgana päriselt kätte saan?
 • olen kuulnud, et puhkusepäevi üle kahe aasta reservi enam ei arvestata ning need kustuvad ära. Kas kõik väljavõtmata puhkusepäevad kustuvad mingil ajal ära?
 • kui ma haigeks jään, siis kes, millal ja kui palju mulle haigushüvitist maksab?
 • kas kohtutäitur võib kogu minu palga endale võtta?
 • kui tööandja annab mulle mobiiltelefoni ja auto, maksab koolituste, täiendõppe, spordiklubi või arstivisiidi eest, kas minule võib siis kunagi hiljem sellest ka mingeid rahalisi kohustusi tekkida?

Jne …

Meie saame sulle siinkohal kindlasti head nõu anda ja appi tulla! Võta meiega ühendust ja lepime kokku aja, millal saaksime koos üle vaadata nii töölepinguseaduse olulised punktid kui ka arutada tööandja ja töötaja vahelistes suhetes tekkida võivaid probleeme. Arvutame koos palka, haigushüvitisi,  puhkusepäevi ja –tasusid ning vajadusel ka summasid, mida kohtutäitur tohib palgast kinni pidada.

Kogu kokku kõik oma küsimused ja anna meile nendest enne kohtumist e-kirjaga teada! Siis on kindel, et kohtumisel midagi olulist ära ei unune ning et kõik tekkinud küsimused saavad ühekorraga läbi arutatud.

Hinnakiri

Raamatupidamist ja töösuhteid puudutavates küsimustes pöördutakse oma ala asjatundja asemel nõu saamiseks pahatihti kõigepealt ikka